بسم الله

تعلیم و تربیت

منفی بافی :: تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت تنها راه نجات افغانستان

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت تنها راه نجات افغانستان

تعلیم و تربیت

یک ضرب المثل چینی می‌گوید: اگر دیدگاهی داری که یک سال آینده را می‌بینی بذری بیفشان؛ اگر دیدگاهی داری که ده سال آینده را می‌بینی، درختی بکار؛ و اگر دیدگاهی داری که صد سال آینده را می‌بینی، مردم را راهنمایی و هدایت کن. مجسم کنید دنیایی را با پدران و مادران تحصیلکرده که فرزندان آزاد و مستقل پرورش داده‌اند؛ نسلی که بر احساسات خود حاکم است، نسلی که انگیزه‌های عالی، انسانی و سازنده دارد و در جهت تخریب و نابودی که تا کنون بر دنیا حاکم بوده، قدم بر نمی‌دارد. به گفته جان راسکین اصلاحگر اجتماعی انگلیسی: «غنی‌ترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب و شرافتمند را زیر بال دارد». بدون تردید امکان چنین پیشرفتی وجود دارد، یعنی ساختن جهانی با حد اکثر انسان‌های شاد و شرافتمند. گمان نمی‌کنم میراث غنی‌تر از این بتوان پیدا کرد.
نیروی انسانی با دانش و مهارت، ریشه‌ی درخت توسعه و پیشرفت است. منابع انسانی زیربنای ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهد، سرمایه و منابع طبیعی عوامل تولید‌اند، در حالی که انسان‌ها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی را می‌سازند و توسعة ملی را جلو می‌برند، به وضوح کشوری که نتواند مهارت‌ها و دانش مردم‌اش را توسعه دهد، و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.
سرمایه‌گذاری در زمنه‌ی نیروی انسانی مهم‌تر و سودمندتر از سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی است. برخی بر این باور اند که نازل بودن رشد اقتصادی در جوامع در حال توسعه ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی است.
آیندة هر ملتی را نیروی انسانی آن (دانشمندان، مهندسان، پزشکان، کارگران ماهر و...) تعیین می‌کند، چه این که مواد خام هر کشور را نیروی انسانی آن تغییر داده و قابل استفاده می‌کنند. بدون شک پیشرفت‌ها و عقب‌ماندگی کشورها در کنار عوامل دیگر ریشه در سوابق کاری آن‌ها در عرصه‌ی آموزش و پرورش دارد.

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «منفی بافی» ثبت شده است

منفى بافان فاقد روح اعتمادند.  -------       the Pessimist's Lack of Self- Assurance

همان طورى که در وجودِ شخصى که به خویشتن اعتماددارد، توانایى و نیرو رشد مى کند و مى تواند آزاد و خوش بخت زندگى کند و به ترقى و پیشرفت نایل گردد، فردى هم که تحت تأثیر افکار منفى قراردارد، هم نیروى سازنده وجود خود را تضعیف مى نماید و هم قدرت فعالیتش نابود مى گردد.

In the same way that talents and faculties develop in a person possessing self-confidence, making him progress and lead a free and happy life, so also a pessimistic individual under the influence of negative thoughts weakens his constructive faculties and undermines his capacity for action

کسى که متمادیاً از بدى زمانه، اشکالات امور و فشار روزگار مى نالد، فقط درهاى ناکامى را به روى خود مى گشاید و به جاى این که حاکم بر سرنوشت خویش گردد، اسیر حوادث خواهدشد و امواج زندگى، پیوسته او را به عقب مى راند و ممکن نیست بتواند به ایده هاى خود نزدیک شود.

Someone who constantly complains about the evil of the times, problems, and daily tensions only invites failure instead of making his own destiny. He becomes a captive of events and the waves of life would constantly drive him backwards without permitting him to approach his ideals.

همین روحیه منفى، از خصوصیات روشن و مشخص اشخاصى است که از حس اعتمادبه نفس تهى هستند; روان شناسان مى گویند:

This negative spirit is a typical and prominent characteristic of persons who are devoid of the sense of self-assurance. Accordingly to psychologists:

«گاهى اشخاصِ منفى باف یافت مى شوند، از آن جهت که حس اعتمادبه نفس آن ها ناچیز است، از خود مطمئن نیستند و نقصى در خود مشاهده مى کنند; یعنى اطمینان ندارند که از عهده کارى که به آن ها رجوع مى شود یا از آن ها تقاضا مى شود، برآیند; بنابراین، انجام دادن خواهش را رد مى کنند; مى ترسند که اگر جواب مثبت بدهند، از عهده برنیایند و دیگران عدم توانایى آن ها را دریابند، درنتیجه از قدر و منزلتشان کم شود; از این جهت، حصارى از «نه» به دور خود مى کشند و خود را با این حصار حفاظت مى کنند و مى پندارند وقتى نه گفتند، کار خاتمه یافته است.

At times one finds pessimistic persons who are not confident of themselves due to their lack of self-assurance and the inadequacy they observe within themselves. That is, they are not sure that they would be able to carry out a task that is delegated to them or one they are requested to accomplish. Accordingly, they refuse to carry out any demand that is made of them, fearing that if they give a positive response and fail to meet it others will discover their inability and that will bring them a loss of face. Therefore, by saying 'No' they draw a protective wall around themselves, for a 'No' simply ends the matter.

شخص منفى باف، معمولا هر موضوعى را از جهت مخالفش مى بیند; با بحثى که مورد گفتوگوست مخالفت مى کند; طرز رفتار و تلقى او نسبت به اشخاص واشیا و نظریات جنبه منفى دارد و بنابراین کم تر از اشیا و اشخاص لذت مى برد وهمیشه منتقد است و دنبال پیداکردن عیب و نقص مى باشد و یک حالت برترى وآقایى به خود مى گیرد; از افکار قدیمى بدش مى آید و به افکار نو و تازه اعتماد ندارد.

A negative person generally sees everything, from the wrong side and has a negative opinion on every matter that is under discussion. His conduct and attitude towards persons, things, and opinions is negative, and therefore he hardly ever derives joy from persons and things. He is always critical, constantly finding faults and shortcomings. He puts on airs, dislikes old ideas, and is suspicious of the new.

 

اشخاصى که روش منفى دارند، نسبت به اشخاصى که آن ها را نمى شناسند، دشمنى و یا نظر مخالف دارند و اگر در جمع به افراد تازه برخوردکنند، به زحمت به سوى آن ها مى روند.

بعضى چنان این حالت در وجودشان رسوخ کرده که نسبت به هرکس با نظر سوء مى نگرند و از هر فکر یا نظریه اى بدون این که وارد ماهیت آن شوند، انتقاد مى نمایند و به همین علت، دوستان کمى به دست مى آورند; آنان تنها به سوى کسانى مى گرایند که به خودشان شبیهند و آن هم از آن جهت است که تصور مى کنند: رفاقت و گرویدن به آنان، موجب پیشرفت و اشاعه عقیده و نظریه خودشان است».

Those who have a negative attitude have a hostile view of persons they do not know. Should they encounter people they have not met before in a gathering, they are hardly drawn to them. They are drawn only towards those that are like themselves, and that, too, because they imagine that their friendship will help in the propagation of their views.

برگرفته از کتاب رسالت اخلاق در تکامل انسان- سید مجتبی موسوی لاری

www.ghazni.blog.ir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۴۵
محمد نعیم اکبری